Утас: 70527080    |    Цахим шуудан: zamiin-uud_tg@shuukh.mn

Эхлэл

Мэдээ

Тов, тойм

Тойм мэдээ
2024-07-01 15:01:02
  15

 

Эрүүгийн хэрэг

/2024.06.24-2024.06.27-ны өдөр/

 

Шүүх хуралдаан болсон огноо, цаг, минут

Шүүх бүрэлдэхүүн, хуралдаан даргалагч

Шүүгдэгч

Эрүүгийн хэргийн зүйл, анги

Шийдвэрлэсэн байдал

1

 

 

2024.06.26

Б.Нармандах

Э.Ө

 

 

ЭХТА-ийн 17.1 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2.4

1 жилийн хугацаагаар хорих ялаар шийтгэсэн.

 

2

 

 

2024.06.26

Д.Цэдэнпэлжээ

Б.С

ЭХТА-ийн 27.10 дугаар зүйлийн 5

Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг нэг жилийн хугацаагаар хасаж, 3000 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр буюу 3,000,000 төгрөгөөр торгох ялаар шийтгэсэн.

3

2024.06.26

Д.Цэдэнпэлжээ

Б.О

ЭХТА-ийн 27.10 дугаар зүйлийн 5

Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг нэг жилийн хугацаагаар хасаж, хоёр мянга долоон зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр буюу 2,700,000 төгрөгөөр торгох ялаар шийтгэсэн.

4

2024.06.27

Д.Цэдэнпэлжээ

Т.С

ЭХТА-ийн 11.6 дугаар зүйлийн 1

500 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 500,000 төгрөгөөр торгох ялаар шийтгэсэн.

5

2024.06.27

Д.Цэдэнпэлжээ

Х.М

ЭХТА-ийн 11.6 дугаар зүйлийн 1

450 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 450,000 төгрөгөөр торгох ялаар шийтгэсэн.

 

6

2024.06.27

Д.Цэдэнпэлжээ

Х.Н

ЭХТА-ийн 11.6 дугаар зүйлийн 1

450 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 450,000 төгрөгөөр торгох ялаар шийтгэсэн.

 

 

 

Иргэний хэрэг

/2024.06.24-2024.06.27-ны өдөр/

Огноо

Шүүх хуралдаан болсон цаг, минут

Шүүх бүрэлдэхүүн, хуралдаан даргалагч

Хэргийн оролцогч

 

 

Нэхэмжлэлийн шаардлага

 

Шийдвэрлэсэн байдал

 

1

2024.06.24

 

Хялбаршуулсан журмаар

  Б.Нармандах

Нэх:О.М

Хар: Э.С

Компанид учруулсан хохирол 25,704,405 төгрөг гаргуулах тухай

Зохигчдын эвэлэрлийн баталж хэргийг хэрэгсэхгүй болгох тухай

2

2024.06.25

 

10:00

Д.Цэдэнпэлжээ

Нэх:О.Д

Бичиг баримтын жинхэнэ эзэмшигчээр тогтоолгох тухай

Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн

3

2024.06.26

10:00

Д.Цэдэнпэлжээ

Нэх: Д.Н

Хар: Б.Т

Гэрлэлт цуцлуулах тухай

Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн

4

2024.06.26

Хялбаршуулсан журмаар

Д.Цэдэнпэлжээ

Нэх: М.Ф

Хар: Ч.С

1,513,663 төгрөг гаргуулах тухай

Хариуцагч нэхэмжлэлийн шаардлагыг биелүүлсныг баталж хэргийг хэрэгсэхгүй болгох тухай

5

2024.06.26

Хялбаршуулсан журмаар

Д.Цэдэнпэлжээ

Нэх: П.Д

Хар: М.Н

4,626,440 төгрөг гаргуулах тухай

Хариуцагч нэхэмжлэлийн шаардлагыг хүлээн зөвшөөрсөн.

6

2024.06.27

09:00

Э.Болормаа

Нэх: Э.Д

Хар: Ц.Х

8,488,000 төгрөг гаргуулах тухай

Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн

 

 

Зөрчлийн хэрэг

/2024.06.24-2024.06.27-ны өдөр /

Огноо

Шүүх хуралдаан болсон цаг, минут

Шүүх хуралдаан даргалагч

Зөрчилд холбогдогч

Зөрчлийн хэргийн зүйл, анги

Шийдвэрлэсэн байдал

 

1

2024.06.24

16:00

Д.Цэдэндэлжээ

 

 

Ч.М

ЗТХ-ийн 14.7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсгийн 5.2

Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг нэг жилийн хугацаагаар хасаж, дөрвөн зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр буюу 400,000 төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулсан.

2

2024.06.24

16:15

Д.Цэдэндэлжээ

 

А.Г

ЗТХ-ийн 14.7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсгийн 5.2

Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг нэг жилийн хугацаагаар хасаж, дөрвөн зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр буюу 400,000 төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулсан.

3

2024.06.24

16:30

Д.Цэдэндэлжээ

 

 

Б.Д

ЗТХ-ийн 14.7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсгийн 5.1

Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг нэг жилийн хугацаагаар хасаж, дөрвөн зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр буюу 400,000 төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулсан.

4

2024.06.24

16:45

Д.Цэдэндэлжээ

 

 

Д.Ж

ЗТХ-ийн 5.2 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.4

100 нэгэжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 100,000 төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулсан.

5

2024.06.24

17:00

Д.Цэдэндэлжээ

 

 

У.Т

ЗТХ-ийн 14.7 дугаар зүйлийн 31

50 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 50,000 төгрөгөөр торгосон шийтгэлийг хүчингүй болгосон.

6

2024.06.24

17:00

Д.Цэдэндэлжээ

 

 

Н.Г

ЗТХ-ийн 14.7 дугаар зүйлийн 31

50 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 50,000 төгрөгөөр торгосон шийтгэлийг хүчингүй болгосон.

7

2024.06.24

17:00

Д.Цэдэндэлжээ

 

 

В.А

ЗТХ-ийн 14.7 дугаар зүйлийн 31

50 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 50,000 төгрөгөөр торгосон шийтгэлийг хүчингүй болгосон.

8

2024.06.24

17:00

Д.Цэдэндэлжээ

 

 

Г.Б

ЗТХ-ийн 14.7 дугаар зүйлийн 31

50 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 50,000 төгрөгөөр торгосон шийтгэлийг хүчингүй болгосон.

Холбоо барих

© 2023 - Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сум дахь сум дундын шүүхийн Тамгын газар

Эхлэлд очих