Утас: 70527080    |    Цахим шуудан: zamiin-uud_tg@shuukh.mn

Эхлэл

Мэдээ

Тов, тойм

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд заасан "Хэргийг хялбаршуулсан журмаар хянан шийдвэрлэх ажиллагаа" гэж юү вэ?
2023-08-29 00:00:00
  261

Таны эрх зүйн боловсролд: Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд заасан "Хэргийг хялбаршуулсан журмаар хянан шийдвэрлэх ажиллагаа" гэж юү вэ?

Яллагдагч гэмт хэрэг үйлдсэн гэм буруугаа хүлээн зөвшөөрч, мөрдөн шалгах ажиллагааг шуурхай явуулж гэмт хэргийг нотлоход дэмжлэг үзүүлэхээ илэрхийлж, гэмт хэргийн улмаас учруулсан хохирлоо нөхөн төлсөн, эсхүл нөхөн төлөхөө илэрхийлсэн бол прокурор хэргийг шүүхэд шилжүүлэхээс өмнө [яллагдагч] хэргээ хялбаршуулсан журмаар хянан шийдвэрлүүлэх тухай хүсэлтийг мөрдөгч, эсхүл прокурорт гаргана. Энэ тохиолдолд хэргийг хялбаршуулсан журмаар хянан шийдвэрлэх ажиллагааг хуульд заасан журмын дагуу явуулна.

Уг нийтлэлд энэхүү ажиллагааг хэн, ямар үндэслэл, журмаар, хэрхэн явуулдаг тухай тоймлож бэлтгэв. Унших холбоос: https://www.supremecourt.mn/home?page=pages&id=174&pg=3032&pr=170&tp=list&h=0&fbclid=IwAR3PMSjHO_5hZO_lq_wvYq1YbCJk1GtYcfteJe1Nas3PZSxobRQcp6MJIf8

Эхлэлд очих