Утас: 70527080    |    Цахим шуудан: zamiin-uud_tg@shuukh.mn

Эхлэл

Мэдээ

Тов, тойм

Тойм мэдээ
2024-05-07 08:15:31
  39

 

Эрүүгийн хэрэг

/2024.04.29-2024.05.03-ний өдөр/

 

Шүүх хуралдаан болсон огноо, цаг, минут

Шүүх бүрэлдэхүүн, хуралдаан даргалагч

Шүүгдэгч

Эрүүгийн хэргийн зүйл, анги

Шийдвэрлэсэн байдал

1

 

 

2024.04.30

Д.Цэдэнпэлжээ

 

 

Л.Д

ЭХТА-ийн 17.4 дүгээр зүйлийн 1

250 цагийн нийтэд тустай ажил хийлгэх ялаар шийтгэл оногдуулсан.

2

 

 

  2024.04.30

Э.Болормаа

 

 

Н.С

ЭХТА-ийн 11.6 дүгээр зүйлийн 1

650 нэгжтэй тэнцэх хэмжээ төгрөгөөр буюу 650,000 төгрөгийн торгох ял оногдуулсан.

3

 

 

2024.04.30

Б.Нармандах

 

 

Б.У

ЭХТА-ийн 17.4 дүгээр зүйлийн 1

2,700 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр буюу 2,700,000 төгрөгийн торгох ял оногдуулсан.

4

 

 

  2024.05.02

Б.Нармандах

 

 

С.А

ЭХТА-ийн 27.10 дугаар зүйлийн 5

Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг нэг жилийн хугацаагаар хасаж, 6 сарын хугацаагаар Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сумын нутаг дэвсгэрээс гадагш явахыг хориглох зорчих эрхийг хязгаарлах ял оногдуулсан.

 

 

Иргэний хэрэг

/2024.04.29-2024.05.03-ний өдөр/

Огноо

Шүүх хуралдаан болсон цаг, минут

Шүүх бүрэлдэхүүн, хуралдаан даргалагч

Хэргийн оролцогч

 

 

Нэхэмжлэлийн шаардлага

 

Шийдвэрлэсэн байдал

 

1

2024.04.29

10:00

Д.Цэдэнпэлжээ

Нэх: Ү.А

 

Ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай

Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн.

2

2024.04.29

Хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэсэн

Д.Цэдэнпэлжээ

Нэх: И.Х.Б.Б

Хар: О.Э

 

Зээлийн гэрээний үүрэгт 1,092,700.39 төгрөг гаргуулах тухай

 

Хариуцагч нэхэмжлэлийн шаардлагыг

хүлээн зөвшөөрснийг баталж, хэргийг

хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн.

3

2024.04.30

09:00

Д.Цэдэнпэлжээ

Нэх: Б.А

Хар: Г.Г

 

Гэм хор учруулсны хохирлын нөхөн төлбөрт 11,240,620 төгрөг гаргуулах тухай

 

Зохигчдийн эвлэрлийг баталж хэргийг хэрэгсэхгүй болгох тухай

4

2024.04.30

10:00

Д.Цэдэнпэлжээ

Нэх: М.О

Ар би си девелопмент ХХК-ийг эрэн сурвалжлуулах тухай

 

 

Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн.

5

2024.04.25

Хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэсэн

Д.Цэдэнпэлжээ

Нэх: Э.М.Д.С

Хар: Ч.Т

 

Эрүүл мэндийн даатгалын санд учруулсан хохирол 1,589,000 төгрөг гаргуулах тухай

 

Зохигчдийн эвлэрлийг баталж хэргийг хэрэгсэхгүй болгох тухай.

6

2024.05.01

09:00

Э.Болормаа

Нэх:Г.Б

 

Б.Ганпүрэвийг эрэн сурвалжлуулж, оршин суух хаягийг тогтоолгох тухай

 

Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн.

7

2024.05.01

09:30

Э.Болормаа

Нэх: Р.Г

Ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай

Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн.

8

2024.05.02

Хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэсэн

Д.Цэдэнпэлжээ

Нэх:Ч.Л

Хар:Б.О

Байрны урьдчилгаанд өгсөн 5,500,000 төгрөг гаргуулах тухай

 

Зохигчдийн эвлэрлийг баталж хэргийг хэрэгсэхгүй болгох тухай.

9

2024.05.03

10:00

 

Д.Цэдэнпэлжээ

Нэх:Д.О

Хар:П.Б

Гэрлэлт цуцлуулах тухай

 

Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн.

 

Зөрчлийн хэрэг

/2024.04.26-2024.05.03-ний өдөр /

Огноо

Шүүх хуралдаан болсон цаг, минут

Шүүх хуралдаан даргалагч

Зөрчилд холбогдогч

Зөрчлийн хэргийн зүйл, анги

Шийдвэрлэсэн байдал

 

1

2024.04.30

14:00

Б.Нармандах

Т.Ч

ЗТХ-ийн 6.5 дугаар зүйлийн 9

Шийтгэлийн хуудсыг хүчингүй болгож шийдвэрлэсэн.

2

2024.04.30

14:30

Э.Болормаа

 

 

Н.С

ЗТХ-ийн 14.7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсгийн 5.1

Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг 1 жилийн хугацаагаар хасаж, 400 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр буюу 400,000 төгрөгөөр торгож шийдвэрлэсэн.

3

2024.05.01

14:30

Д.Цэдэнпэлжээ

 

 

С.Б

ЗТХ-ийн 14.7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсгийн 5.1

Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг 1 жилийн хугацаагаар хасаж, 400 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр буюу 400,000 төгрөгөөр торгож шийдвэрлэсэн.

4

2024.05.01

08:30

Э.Болормаа

 

А.Д

ЗТХ-ийн 14.7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсгийн 5.1

Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг нэг жилийн хугацаагаар хасаж, 8 хоногийн хугацаагаар

баривчлах шийтгэл оногдуулсан.

5

2024.05.01

10:30

Д.Цэдэнпэлжээ

 

 

Г.Т

ЗТХ-ийн 14.7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсгийн 5.2

Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг 1 жилийн хугацаагаар хасаж, 400 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр буюу 400,000 төгрөгөөр торгож шийдвэрлэсэн.

6

2024.05.01

10:00

Э.Болормаа

 

 

М.Т

ЗТХ-ийн 14.7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсгийн 5.2

Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг 1 жилийн хугацаагаар хасаж, 400 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр буюу 400,000 төгрөгөөр торгож шийдвэрлэсэн.

7

2024.05.01

14:00

Б.Нармандах

 

 

Б.Ш

ЗТХ-ийн 14.7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсгийн 5.1

Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг 1 жилийн хугацаагаар хасаж, 400 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр буюу 400,000 төгрөгөөр торгож шийдвэрлэсэн.

8

2024.05.01

Эхлэлд очих