Утас: 70527080    |    Цахим шуудан: zamiin-uud_tg@shuukh.mn

Эхлэл

Мэдээ

Тов, тойм

Тойм мэдээ
2024-04-29 15:58:00
  40

Эрүүгийн хэрэг

/2024.04.22-2024.04.26-ний өдөр/

 

Шүүх хуралдаан болсон огноо, цаг, минут

Шүүх бүрэлдэхүүн, хуралдаан даргалагч

Шүүгдэгч

Эрүүгийн хэргийн зүйл, анги

Шийдвэрлэсэн байдал

1

 

2024.04.22

Э.Болормаа

 

            Б.Э

ЭХТА-ийн 13.14 дүгээр зүйлийн 1

1000 нэгжтэй тэнцэх хэмжээ буюу 1,000,000 төгрөгөөр

торгож шийдвэрлэсэн.

2

 

  2024.04.23

Б.Нарнмандах

 

М.А

ЭХТА-ийн 11.6 дүгээр зүйлийн 1

500 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр буюу 500,000 төгрөгөөр торгож шийдвэрлэсэн.

3

 

  2024.04.25

Э.Болормаа

 

Б.Б

ЭХТА-ийн 17.3 дугаар зүйлийн 3.1

1 жилийн хугацаагаар хорих ялаар шийдвэрлэсэн.

4

 

  2024.04.25

Д.Цэдэнпэлжээ

 

С.А

ЭХТА-ийн 17.5 дугаар зүйлийн 1

450 цагийн нийтэд тустай ажил хийлгэх ялаар шийдвэрлэсэн.

 

Иргэний хэрэг

/2024.04.22-2024.04.26-ний өдөр/

Огноо

Шүүх хуралдаан болсон цаг, минут

Шүүх бүрэлдэхүүн, хуралдаан даргалагч

Хэргийн оролцогч

Нэхэмжлэлийн шаардлага

Шийдвэрлэсэн байдал

1

2024.04.22

10:00

Д.Цэдэнпэлжээ

Нэх: Г.О

Хар:Д.О

 

Зээлийн гэрээний үүрэгт 71,000,000 төгрөг гаргуулах тухай

Нэхэмжлэлийн шаардлагыг зарим хэсгийг хангаж үлдсэнийг шийдвэрлэсэн.

2

2024.04.22

Хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэсэн

Б.Нармандах

Нэх: Г.Х.Х.К

Хар: Б.Б

Зээлээр худалдан авсан түлшний төлбөр 5,196,000 төгрөг, алданги 2,598,000 төгрөг нийт 7,794,000 төгрөг гаргуулах тухай

Хариуцагч нэхэмжлэлийн шаардлагыг

хүлээн зөвшөөрснийг баталж, хэргийг

хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн.

3

2024.04.23

09:00

Э.Болормаа

Нэх: Б.А

Хар: Г.Г

 

Хүүхдийн тэтгэлэг тогтоолгох тухай

Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн.

4

2024.04.23

10:00

Э.Болормаа

Нэх: А.Н

Ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай

Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн.

5

2024.04.24

11:00

Б.Нармандах

Нэх: Б.А

Хар: З.А

Гэрлэлт цуцлуулж, хүүхдийн асрамж, тэтгэлэг тогтоолгох тухай

Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн.

6

2024.04.25

Хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэсэн

Б.Нармандах

Нэх: Т.Б

Хар: С.Д, О.У

 

29,298,603.61 төгрөг гаргуулах тухай

Хариуцагч нэхэмжлэлийн шаардлагыг

хүлээн зөвшөөрснийг баталж, хэргийг

хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн.

 

 

Зөрчлийн хэрэг

/2024.04.22-2024.04.26-ний өдөр /

Огноо

Шүүх хуралдаан болсон цаг, минут

Шүүх хуралдаан даргалагч

Зөрчилд холбогдогч

Зөрчлийн хэргийн зүйл, анги

Шийдвэрлэсэн байдал

 

1

2024.04.22

14:00

Д.Цэдэнпэлжээ

 

 

Б.О

ЗТХ-ийн 14.7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсгийн 5.1

Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг 1 жилийн хугацаагаар хасаж, 400 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр буюу 400,000 төгрөгөөр торгож шйидвэрлэсэн.

2

2024.04.22

14:30

Д.Цэдэнпэлжээ

 

 

Б.Э

ЗТХ-ийн 14.7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсгийн 5.1

Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг 1 жилийн хугацаагаар хасаж, 400 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр буюу 400,000 төгрөгөөр торгож шйидвэрлэсэн.

3

2024.04.22

14:30

Б.Нармандах

 

 

С.Э

ЗТХ-ийн 5.4 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсгийн 4.1, 4.2

 

10 цагийн албадан сургалтад хамруулж, 7

хоногийн хугацаагаар баривчлах шийтгэл оногдуулсан.

4

2024.04.22

15:00

Б.Нармандах

 

 

Д.Т

ЗТХ-ийн 14.7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсгийн 5.1

Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг 1 жилийн хугацаагаар хасаж, 400 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр буюу 400,000 төгрөгөөр торгож шйидвэрлэсэн.

5

2024.04.22

10:30

Э.Болормаа

 

Б.Э

ЗТХ-ийн 5.2 дугаар зүйлийн 1.1

100 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 100,000 төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулсан.

6

2024.04.22

14:00

Э.Болормаа

 

 

Ж.С

ЗТХ-ийн 14.7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсгийн 5.1

Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг 1 жилийн хугацаагаар хасаж, 400 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр буюу 400,000 төгрөгөөр торгож шйидвэрлэсэн.

7

2024.04.22

15:30

Э.Болормаа

 

 

Г.Н

ЗТХ-ийн 14.7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсгийн 5.1

Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг 1 жилийн хугацаагаар хасаж, 400 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр буюу 400,000 төгрөгөөр торгож шйидвэрлэсэн.

8

2024.04.23

14:30

Б.Нармандах

 

Б.Г

ЗТХ-ийн 5.2 дугаар зүйлийн 1.1

100 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 100,000 төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулсан.

9

2024.04.24

08:30

Э.Болормаа

 

 

Л.Т

ЗТХ-ийн 14.7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсгийн 5.3

Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг 1 жилийн хугацаагаар хасаж, 400 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр буюу 400,000 төгрөгөөр торгож шйидвэрлэсэн.

10

2024.04.25

09:00

Д.Цэдэнпэлжээ

 

 

М.Г

5.2 дугаар зүйлийн 1

дэх хэсгийн хэсгийн 1.4,

5.3 дугаар зүйлийн 1,

8.8 дугаар зүйлийн 1

14 цагийн албадан сургалтад хамруулж, 7 хоногийн хугацаагаар баривчлах шийтгэл оногдуулсан.

11

Холбоо барих

© 2023 - Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сум дахь сум дундын шүүхийн Тамгын газар

Эхлэлд очих