Утас: 70527080    |    Цахим шуудан: zamiin-uud_tg@shuukh.mn

Эхлэл

Мэдээ

Тов, тойм

Тойм мэдээ
2024-04-23 08:08:33
  50

Эрүүгийн хэрэг

/2024.04.15-2024.04.19-ний өдөр/

Шүүх хуралдаан болсон огноо, цаг, минут

Шүүх бүрэлдэхүүн, хуралдаан даргалагч

Шүүгдэгч

Эрүүгийн хэргийн зүйл, анги

Шийдвэрлэсэн байдал

1

 

2024.04.16

Э.Болормаа

 

                Э.Э

ЭХТА-ийн 17.5 дугаар зүйлийн 1

Прокурорт буцааж шийдвэрлэсэн.

 

Иргэний хэрэг

/2024.04.08-2024.04.12-ний өдөр /

Огноо

Шүүх хуралдаан болсон цаг, минут

Шүүх бүрэлдэхүүн, хуралдаан даргалагч

Хэргийн оролцогч

Нэхэмжлэлийн шаардлага

Шийдвэрлэсэн байдал

1

2024.04.17

Хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэсэн

Д.Цэдэнпэлжээ

Нэх: И.Х

Хар:Г.Э

 

Зээлийн гэрээг хугацаанаас нь өмнө цуцалж, 14,690,388 төгрөг гаргуулах тухай

Хариуцагч нэхэмжлэлийн шаардлагыг

хүлээн зөвшөөрснийг баталж, хэргийг

хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн.

2

2024.04.17

Хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэсэн

Э.Болормаа

Нэх: Г.Б

Хар: Б.Я, Г.Э

Зээлийн гэрээний үүрэг 11,355,667.28 төгрөг гаргуулах

Хариуцагч нэхэмжлэлийн шаардлагыг

хүлээн зөвшөөрснийг баталж, хэргийг

хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн.

3

2024.04.17

Хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэсэн

Э.Болормаа

Нэх: Х.Б

Хар: Б.Ж, Г.А

 

Зээлийн гэрээний үүрэг 51,460,422.97 төгрөг гаргуулах тухай

Хариуцагч нэхэмжлэлийн шаардлагыг

хүлээн зөвшөөрснийг баталж, хэргийг

хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн.

4

2024.04.18

10:00

Д.Цэдэнпэлжээ

Нэх: Д.О

Хар: Э.Б

Хүүхдийн тэтгэлэг тогтоолгох тухай

 

Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн.

5

2024.04.18

11:00

Д.Цэдэнпэлжээ

Нэх: Б.А

Хар: З.А

Гэрлэлт цуцлуулах тухай

Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн.

6

2024.04.19

Хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэсэн

Д.Цэдэнпэлжээ

Нэх: И.Х

Хар: Н.А

 

Зээлийн гэрээний үүрэгт 5,437,884.17 төгрөг гаргуулах тухай

Хариуцагч нэхэмжлэлийн шаардлагыг

хүлээн зөвшөөрснийг баталж, хэргийг

хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн.

 

Зөрчлийн хэрэг

/2024.04.15-2024.04.19-ний өдөр /

Огноо

Шүүх хуралдаан болсон цаг, минут

Шүүх хуралдаан даргалагч

Зөрчилд холбогдогч

Зөрчлийн хэргийн зүйл, анги

Шийдвэрлэсэн байдал

 

1

2024.04.15

14:00

Д.Цэдэнпэлжээ

 

Г.Ц

ЗТХ-ийн 16.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.1

100,000 төгрөгийн

торгох шийтгэлийг хүчингүй болгож шийдвэрлэсэн.

2

2024.04.15

14:30

Д.Цэдэнпэлжээ

 

Э.Г

ЗТХ-ийн 14.7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсгийн 5.1

Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг 1 жилийн хугацаагаар хасаж, 400 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр буюу 400,000 төгрөгөөр торгож шйидвэрлэсэн.

 

Эхлэлд очих