Утас: 70527080    |    Цахим шуудан: zamiin-uud_tg@shuukh.mn

Эхлэл

Мэдээ

Тов, тойм

Тойм мэдээ
2024-04-01 11:44:36
  56

Эрүүгийн хэрэг

/2024.03.25-2024.03.29-ний өдөр/

 

Шүүх хуралдаан болсон огноо, цаг, минут

Шүүх бүрэлдэхүүн, хуралдаан даргалагч

Шүүгдэгч

 

Эрүүгийн хэргийн зүйл, анги

Шийдвэрлэсэн байдал

1

 

2024.03.25

10:00

Э.Болормаа

 

У.У

ЭХТА-ийн 17.1 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2.1

1 жилийн хугацаагаар хорих ялаар шийтгэсэн

2

 

2024.03.25

11:00

Д.Цэдэнпэлжээ

 

Н.Э

ЭХТА-ийн 11.6 дугаар зүйлийн 2

800 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 800,000 төгрөгөөр торгох ялаар шийтгэсэн

3

 

 

 

 

 

 

 

 

2024.03.25

14:00

Д.Цэдэнпэлжээ

 

 

Л.Ц

ЭХТА-ийн 27.10 дугаар зүйлийн 3

Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг 3 /гурван/

жилийн хугацаагаар хасаж, хорих ял оногдуулахгүйгээр 3 /гурван/ жилийн

хугацаагаар тэнссэж,

Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 7.3 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2.5-д

зааснаар шүүгдэгч Л.Ц-д тэнссэн хугацаанд оршин суух газраа өөрчлөх,

зорчин явахдаа хяналт тавьж байгаа эрх бүхий байгууллагад урьдчилан мэдэгдэх

үүрэг хүлээлгэх албадлагын арга хэмжээ авч шийдвэрлэсэн

4

2024.03.25

15:00

Б.Нармандах

Э.Ө

17.8 дугаар зүйлийн 1

500 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 500,000 төгрөгөөр торгох ялаар шийтгэсэн

5

2024.03.26

16:00

Э.Болормаа

М.З

ЭХТА-ийн 11.6 дугаар зүйлийн 1

500 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 500,000 төгрөгөөр торгох ялаар шийтгэсэн

6

2024.03.29

09:00

Б.Нармандах

Д.Б

ЭХТА-ийн 27.10 дугаар зүйлийн 5

2,700 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 2,700,000 төгрөгөөр торгох ялаар шийтгэсэн

 

Иргэний хэрэг

/2024.03.25-2024.03.29-ний өдөр /

Огноо

Шүүх хуралдаан болсон цаг, минут

Шүүх бүрэлдэхүүн, хуралдаан даргалагч

Хэргийн оролцогч

Нэхэмжлэлийн шаардлага

Шийдвэрлэсэн байдал

1

2024.03.25

11:00

Э.Болормаа

Нэх: Т.Б

Хар: С.О

Гэрлэлт цуцлуулж, хүүхдийн асрамж тогтоолгох тухай

Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан   

2

2024.03.29

Хялбаршуулсан журмаар

Б.Нармандах

Нэх: С.С

Хар: Б.Г

18,705,000 төгрөг гаргуулах тухай

Хариуцагч нэхэмжлэлийн шаардлагыг хүлээн зөвшөөрснийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон 

 

 

Зөрчлийн хэрэг

/2024.03.25-2024.03.29 өдөр /

Огноо

Шүүх хуралдаан болсон цаг, минут

Шүүх хуралдаан даргалагч

Зөрчилд холбогдогч

Зөрчлийн хэргийн зүйл, анги

Шийдвэрлэсэн байдал

1

2024.03.26

15:00

Б.Нармандах

Д.Т,

О.З

Ц.Д нар

ЗТХ-ийн 5.2 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.1, 5.3 дугаар зүйлийн 1

Тус бүр 100,000 төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулсан

2

2024.03.28

16:50

Б.Нармандах

 

Б.З,

Т.С

ЗТХ-ийн 5.2 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.1,

Тус бүр 100,000 төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулсан

3

2024.03.29

16:30

Б.Нармандах

 

Х.Г

ЗТХ-ийн 14.7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсгийн 5.1

Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг 1 жилийн хугацаагаар хасаж, 400,000 төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулсан

4

2024.03.29

 

16:40

Б.Нармандах

Б.О

ЗТХ-ийн 14.7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсгийн 5.1

Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг 1 жилийн хугацаагаар хасаж, 400,000 төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулсан

 

Эхлэлд очих