Утас: 70527080    |    Цахим шуудан: zamiin-uud_tg@shuukh.mn

Эхлэл

Мэдээ

Тов, тойм

Тойм мэдээ
2024-02-20 08:16:21
  77

Эрүүгийн хэрэг

/2024.02.05-2024.02.09-ны өдөр/

Огноо

 

 

Шүүх хуралдаан болсон цаг, минут

 

 

Шүүх бүрэлдэхүүн, хуралдаан даргалагч

 

 

Шүүгдэгч

 

 

Эрүүгийн хэргийн зүйл, анги

 

 

Шийдвэрлэсэн байдал

 

 

1

2024.02.08

 

11:30

А.Цэрэнханд

 

           Г.Г

ЭХТА-ийн 27.10 дугаар зүйлийн 1

500 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 500,000 төгрөгөөр торгох

Иргэний хэрэг

/2024.02.05-2024.02.09-ны өдөр /

Огноо

 

Шүүх хуралдаан болсон цаг, минут

 

 

 

 

Шүүх бүрэлдэхүүн, хуралдаан даргалагч

 

 

 

 

Хэргийн оролцогч

 

 

 

 

Нэхэмжлэлийн шаардлага

 

 

 

 

Шийдвэрлэсэн байдал

 

 

 

 

1

2024.02.05

11:00

Э.Болормаа

Нэх: Б.С

Хар: Г.Г

20,000,000 төгрөг гаргуулах тухай

Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан

2

2024.02.06

09:00

А.Цэрэнханд Д.Цэдэнпэлжээ

Нэх: Ө.Ү

Хар: Г.Д

Гэрлэлт цуцлуулах тухай

Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан

3

2024.02.07

09:00

Д.Цэдэнпэлжээ

Нэх: Д.Д

Эрэн сурвалжлуулах тухай

Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан

Зөрчлийн хэрэг

/2024.02.05-2024.02.09-ны өдөр /

Огноо

 

 

Шүүх хуралдаан болсон цаг, минут

 

Шүүх хуралдаан даргалагч

 

 

Зөрчилд холбогдогч

 

 

Зөрчлийн хэргийн зүйл, анги

 

 

Шийдвэрлэсэн байдал

 

 

1

2024.02.05

 

11:00

А.Цэрэнханд

 

 

Ж.Ж   

ЗТХ-ийн 14.7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсгийн 5.1, 14.7 дугаар зүйлийн 5.1

Тээврийн хэрэгсэл

жолоодох эрхийг нэг жилийн хугацаагаар хасаж, 400 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 400,000

төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулсан

2

2024.02.05

 

15:00

Д.Цэдэнпэлжээ

 

 

Б.У

ЗТХ-ийн 14.7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсгийн 5.1, 14.7 дугаар зүйлийн 5.1

Тээврийн хэрэгсэл

жолоодох эрхийг нэг жилийн хугацаагаар хасаж, 400 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 400,000

төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулсан

3

2024.02.06

 

10:00

Э.Болормаа

 

 

С.Д

ЗТХ-ийн 14.7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсгийн 5.1, 14.7 дугаар зүйлийн 5.1

Тээврийн хэрэгсэл

жолоодох эрхийг нэг жилийн хугацаагаар хасаж, 400 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 400,000

төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулсан

4

2024.02.06

16:30

А.Цэрэнханд

 

 

Б.Б

ЗТХ-ийн 14.7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсгийн 5.1, 14.7 дугаар зүйлийн 5.1

Тээврийн хэрэгсэл

жолоодох эрхийг нэг жилийн хугацаагаар хасаж, 400 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 400,000

төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулсан

5

2024.01.29

09:00

Д.Цэдэнпэлжээ

 

 

М.Б, О.Ю

ЗТХ-ийн 5.2 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.1, 5.3 дугаар зүйлийн 1

14 цагийн албадан сургалтад хамруулж, 7 хоног баривчлах шийтгэл оногдуулсан.

 

Эхлэлд очих