Утас: 70527080    |    Цахим шуудан: zamiin-uud_tg@shuukh.mn

Эхлэл

Мэдээ

Тов, тойм

Хагас жилийн мэдээ
2024-07-02 00:00:00
  19

 Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сум дахь сум дундын шүүхийн эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны 2024 оны 2 дугаар улирлын мэдээ 
        
Монгол улсын нийт шүүх  Иргэний эрх зүйн маргаан Гэр бүлийн эрх зүйн маргаан Хөдөлмөрийн ганцаарчилсан маргаан Урьдчилан шийдвэрлэх журмаар гаргасан өргөдөл, нэхэмжлэлБүгд
АБ12345
Шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлагчид гаргасан өргөдөл /2+3+4+8/160290089
Хүлээн авахаас татгалзсан 2102  12
Буцаасан /хүсэлт гаргагч хүсэлтээ татан авсан/321  3
Шийдвэрлэсэн 443230066
ҮүнээсЭвлэрэл амжилттай болсон5405  45
Эвлэрэл амжилтгүй болсон6318  21
Үүнээс: Шүүгчийн захирамжаар баталгаажуулсан 7405  45
Үлдэгдэл 853  8
Шүүхээс иргэний хэрэг үүсгэхээс өмнө шилжүүлэн ирсэн нэхэмжлэл /10+11+13/9    0
ҮүнээсЭвлэрэл амжилттай болсон10    0
Эвлэрэл амжилтгүй болсон11    0
Үүнээс: Шүүгчийн захирамжаар баталгаажуулсан 12    0
Үлдэгдэл 13    0
Шүүхээс иргэний хэрэг үүсгэсний дараа шилжүүлэн ирсэн иргэний хэрэг /15+16+18/14 2  2
ҮүнээсЭвлэрэл амжилттай болсон15    0
Эвлэрэл амжилтгүй болсон16 2  2
Үүнээс: Шүүгчийн захирамжаар баталгаажуулсан 17    0
Үлдэгдэл 18 0  0
Нийт үлдэгдэл /8+13+18/1953008
        
      
        
      
        
   

 

       
  ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ОРОЛЦООНЫ  
 2024 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН МЭДЭЭ 
 Шүүхийн нэр: Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сум дахь сум дундын шүүх 
 Тайлант хугацаа: 2023.12.21 - 2024.06.23 
 ҮзүүлэлтМөрийн дугаарТоо 
 АБВГ 
 

Холбоо барих

© 2023 - Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сум дахь сум дундын шүүхийн Тамгын газар

Эхлэлд очих