Утас: 70527080    |    Цахим шуудан: zamiin-uud_tg@shuukh.mn

Эхлэл

Мэдээ

Тов, тойм

ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ТАЛААР ҮҮССЭН МАРГААНЫГ ШҮҮХЭЭС ӨМНӨ ЗАСАГ ДАРГА ШИЙДВЭРЛЭНЭ.

Шүүгчийн захирамжийн огноо, дугаар: 2023.01.20, №102

Захирамжийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон.

Тойм: 2023.02.08, №2,

 

Иргэн А нь иргэн С, К, В нарт холбогдуулан хууль бус эзэмшлээс газар чөлөөлүүлэх тухай нэхэмжлэлийг шүүхэд гаргасан.

 

Иргэн С, К, В нар нь газрыг хууль ёсоор эзэмших эрхийн гэрчилгээтэй тул иргэн А-ийн газар эзэмших эрхийг зөрчөөгүй гэж маргасан.  

Хэргийг шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх үед хариуцагч С-ийн өмгөөлөгч шүүхэд гаргасан хүсэлтдээ, “А-г газар эзэмшихтэй холбоотой маргаанаа зохих шатны Засаг даргад хандаж шийдвэрлүүлээгүй буюу шүүхээс гадуур урьдчилан шийдвэрлүүлэх талаар хуульд заасан журмыг зөрчсөн тул хэргийг хэрэгсэхгүй болгож өгнө үү” гэв.

Нэхэмжлэгч А нь газар эзэмших, ашиглах эрхээ зөрчигдсөн талаар өөрийн оршин суугаа сумын Засаг даргад удаа дараа хандаж байсан гэж тайлбарласан боловч энэ талаар нотлох баримтыг шүүхэд гаргаж өгөөгүй.

 

Газрын тухай хуульд, газар эзэмших, ашиглах талаар иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллагын хооронд үүссэн маргааныг зохих шатны Засаг дарга шийдвэрлэх бөгөөд тухайн албан тушаалтны гаргасан шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл уг маргааныг тэдгээрийн дээд шатны албан тушаалтан, байгууллага, эсхүл шүүхээр шийдвэрлүүлнэ гэж заасан.

Шүүх нэхэмжлэгч А-г газрын талаарх маргаанаа сумын Засаг даргадаа хандаж, шийдвэрлүүлээгүй, Газрын тухай хуульд заасны дагуу талуудын газар эзэмших ашиглахтай холбоотой маргааныг сумын Засаг дарга нь шийдвэрлэх боломжтой гэж үзэн нэхэмжлэгч А-гийн нэхэмжлэлийг шүүхээс гадуур урьдчилан шийдвэрлүүлэх журмыг зөрчсөн гэх үндэслэлээр хүлээн авахаас татгалзаж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгон шийдвэрлэсэн байна.

Мөн нэхэмжлэгч А-д уг маргааныг сумын Засаг даргадаа хандаж шийдвэрлүүлэх бөгөөд Засаг даргын шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл дахин шүүхэд нэхэмжлэлээ гаргах нь зүйтэй болохыг дурджээ.

Санамж: “Энэхүү тойм нь шүүхийн шийдвэрийг орлохгүй бөгөөд олон нийтийг мэдээллээр хангах зорилготой болно.”

 

Тойм бэлтгэсэн: Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сум дахь сум дундын шүүхийн шүүгч Э.Болормаа

Санамж: Энэхүү тойм нь шүүхийн шийдвэрийг орлохгүй бөгөөд олон нийтийг мэдээллээр хангах зорилготой болно.
Шийдвэрийг бүтнээр харах цахим холбоос:

Эхлэлд очих