Холбоо барих

Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сум дахь Сум дундын шүүхийн Тамгын газар нь шүүхийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах нөхцөлөөр хангах чиглэлийг удирдлага болгон шүүхийг ил тод нээлттэй, бие даасан, хараат бус байх үүргийг мөрдлөг болгон үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

       Тус шүүхийн Тамгын газрын дарга Л.Ганбаатар

       Шүүгчийн туслах Д.Пүрэвжаргал

       Шүүгчийн туслах Г.Энхмөрөн

       Шүүгчийн туслах О.Уламмандах

Шүүгчийн туслах З.Мөнгөнтуул    

       Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга О.Үнэнболд

       Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга М.Энхцэцэг

       Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн С.Баяржаргал

       Мэдээллийн технологийн мэргэжилтэн Т.Түвшинбаяр

       Эвлэрүүлэн зуучлагч Т.Мөнгөнчулуун

       Эвлэрүүлэн зуучлагчийн туслах О.Ариунжаргал

       Архив- бичиг хэргийн эрхлэгч М.Ренчинмядаг

       Нягтлан бодогч А.Одончимэг

       Нярав М.Мөнхсайхан

       Бичиг хүргэгч Н.Баярмаа

       Жолооч А.Мэндзандан

       Цахилгаанчин М.Батбаатар

       Үйлчлэгч Н.Нандинжаргал

       Үйлчлэгч Б.Мөнгөнцэцэг нарын бүрэлдэхүүнтэй хамт олон ажиллаж байна.

       Тамгын газар нь Шүүх байгуулах тухай хуулийн 2 дугаар зүйлд зааснаар Анхан шатны шүүхийн байршил, тэдгээрийн нутаг дэвсгэрийн харьяаллын дагуу Дорноговь аймгийн Улаанбадрах, Эрдэнэ, Өргөн, Замын-Үүд сумдыг харьяаллан ажиллаж шүүн таслах ажлыг иргэдэд хүртээмжтэй хүргэх үүднээс жил бүр сумдаар нүүдэллэн ажиллаж нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг тогтмол зохион байгуулж шүүхийн үйл ажиллагааг сурталчлах ажлыг хэвшүүлсэн байна.