Холбоо барих
МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ
  "Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах" өдрийг тохиолдуулан Замын-Үүд сумын сум дундын шүүх албан хаагчдынхаа хүүхдүүдийг хүлээн
6-06-2022, 10:00
85
0
Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сум дах хууль сахиулах байгууллагуудын хооронд зохион байгуулсан 4 төрөлт спортын тэмцээнд Замын-Үүд сум дахь сум дундын
6-06-2022, 09:24
93
0
"Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах" өдрийг тохиолдуулан алба хаагчдынхаа гэр бүл, хайр болсон бяцхан хүүхдүүдээ хүлээн авч авхаалж самбааг нь
6-06-2022, 09:11
90
0
Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сум дахь сум дундын шүүхээс 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу харьяалагддаг сумд болох Өргөн, Эрдэнэ,
6-06-2022, 09:08
95
0
Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сум дахь сум дундын шүүхээс шүүхийн үйл ажиллагааг иргэдэд хүртээмжтэй, нээлттэй, ил, тод зохион байгуулах ажлын хүрээнд
6-06-2022, 09:06
102
0
Сургалт "Шүүх эрх мэдэл, шүүхийн шинэчлэл”, "Төрийн албаны тухай хуулийн хэрэгжилт, анхаарах асуудал”, "Шүүхийн захиргааны ажилтны сэтгэл зүй”,
11-04-2022, 10:17
117
0
 "Шүүхийн захиргааны ажилтны ажлын байран дахь сургалт”-ыг 2022 оны 04 дүгээр сарын 11-12-ны өдрүүдэд орон нутагт бүсчилсэн хэлбэрээр зохион
8-04-2022, 12:22
115
0
Эвлэрүүлэн зуучлалын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1 дэх хэсэгт заасныг үндэслэн Дархан-Уул, Говьсүмбэр, Дорнод аймаг дахь  сум дундын
8-04-2022, 12:20
94
0
Шүүгчийн сул орон тоог нөхөх зорилгоор Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2022 оны 04 сарын 07-ны өдрийн 87 дугаар тогтоолоор дараах шүүхийн шүүгчийн сул орон
8-04-2022, 04:26
100
0
Map

Баян-Өлгий аймаг

Увс аймаг

Ховд аймаг

Говь-Алтай аймаг

Завхан аймаг

Хөвсгөл аймаг

Архангай аймаг

Баянхонгор аймаг

Өмнөговь аймаг

Өвөрхангай аймаг

Дундговь аймаг

Дорноговь аймаг

Хэнтий аймаг

Дорнод аймаг

Сүхбаатар аймаг

Төв аймаг

Нийслэл

Говь-сүмбэр аймаг

Орхон аймаг

Сэлэнгэ аймаг

Дархан-Уул аймаг

Булган аймаг