Сум дундын 9 дүгээр шүүх > Нүүр хуудас > Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сум дахь сум дундын шүүхийн эвлэрүүлэн зуучлагчаас 2022 оны 09 дүгээр сарын 06-ны өдөр тус суманд үйл ажиллагаа явуулдаг банк, санхүүгийн байгууллагуудад сургалт зохион байгууллаа

Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сум дахь сум дундын шүүхийн эвлэрүүлэн зуучлагчаас 2022 оны 09 дүгээр сарын 06-ны өдөр тус суманд үйл ажиллагаа явуулдаг банк, санхүүгийн байгууллагуудад сургалт зохион байгууллаа


14-09-2022, 03:42. Нийтэлсэн: courtzam Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сум дахь сум дундын шүүхийн эвлэрүүлэн зуучлагчаас 2022 оны 09 дүгээр сарын 06-ны өдөр тус суманд үйл ажиллагаа явуулдаг банк, санхүүгийн байгууллагуудад сургалт зохион байгууллаа. Уг сургалтаар Эвлэрүүлэн зуучлалын тухай хууль болон эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны онцлог, давуу талын талаар мэдээлэл өгч, эвлэрүүлэн зуучлагчид гаргах өргөдлийн загвар болон бүрдүүлэх материалуудыг танилцууллаа. Сургалтад Замын-Үүд суманд үйл ажиллагаа явуулдаг 5 банк, 1 банк бус санхүүгийн байгууллагын 12 ажилтан, албан хаагч оролцож мэдээлэл аван, сонирхсон зүйлсээ асууж эрх зүйн мэдлэгтээ хувь нэмэр оруулсан үр дүнтэй сургалт боллоо
Буцах