Холбоо барих
» » ШҮҮГЧЭЭС ТАТГАЛЗАХ ХҮСЭЛТИЙГ ҮНДЭСЛЭЛГҮЙ ГЭЖ ҮЗЭВ.

ШҮҮГЧЭЭС ТАТГАЛЗАХ ХҮСЭЛТИЙГ ҮНДЭСЛЭЛГҮЙ ГЭЖ ҮЗЭВ.

13-01-2023, 09:03
Нийтэлсэн: courtzam
Үзсэн: 15
Сэтгэгдэл: 0
Мэдээг хэвлэх


 

Шүүгчийн захирамжийн огноо, дугаар: №20, 2023.01.06

Захирамжийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон.

Тойм: №1, 2023.01.10, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны хүсэлт шийдвэрлэсэн

 

Иргэн Б нь "Ө” ХХК-д холбогдуулан өөрийн эзэмшлийн газрыг чөлөөлүүлэх, гэрээ дүгнэхийг даалгах тухай нэхэмжлэлийг шүүхэд гаргасан.

 

Хэргийг шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх үед, нэхэмжлэгч Б нь "...хариуцагчаас нотлох баримт гаргуулах хүсэлтийг хангаагүй тул энэ хэргийг шийдвэрлэх шүүгчийг татгалзах хүсэлтийг гаргаж байна” гэжээ.

 

Хэргийг дангаар шийдвэрлэж байгаа шүүгчийг татгалзан гаргах хүсэлтийг Ерөнхий шүүгч хянан шийдвэрлэдэг бөгөөд шүүгч хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцож болохгүй хуульд заасан тодорхой үндэслэлүүд бодитой байгаа тохиолдолд татгалзлыг хүлээн авах үндэслэл болдог.

 

Шүүгч хууль хэрэглэх эрхийн хүрээнд хэргийн оролцогчоос гаргасан хүсэлтийг шийдвэрлэдэг тул хүсэлтийг хангаагүй нь шүүгчийг татгалзах хуульд заасан үндэслэлд хамааралгүй гэж дүгнээд нэхэмжлэгч Б-гийн шүүгчийг татгалзах хүсэлтийг хангахгүй орхиж шийдвэрлэсэн.

Санамж: "Энэхүү тойм нь шүүхийн шийдвэрийг орлохгүй бөгөөд олон нийтийг мэдээллээр хангах зорилготой болно.”

 

Тойм бэлтгэсэн: Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сум дахь сум дундын шүүхийн Ерөнхий шүүгч А.Цэрэнханд

 

Үнэлгээгээр: